Het doek valt voor Belfius Foundation

Op 30 juni 2019 heeft Belfius Foundation de stekker eruit getrokken. De in 1973 opgerichte stichting bleef al die tijd trouw aan haar opdracht: optreden als mecenas. In navolging van veel andere ondernemingen maakte Belfius onlangs een einde aan dat mooie avontuur, om zich nadrukkelijker achter maatschappelijk verantwoord ondernemen te scharen (MVO).

Belfius Foundation: een terugblik

De Foundation heeft altijd totaal losgestaan van de commerciële bank. De laatste 15 jaar spitste ze zich toe op twee kernopdrachten.

 1. Solidariteit

  • Sociaal microkrediet

   Microkrediet

   Tien jaar lang heeft de Foundation het sociaal microkrediet een impuls gegeven door werkingssubsidies te geven aan twee belangrijke spelers op het vlak van microkrediet in België: Hefboom en Crédal. Het sociaal microkrediet is bedoeld voor wie geen klassiek bankkrediet kan krijgen. Zo kunnen ze hun ZKO (zeer kleine onderneming) starten of een verbruiksartikel kopen dat hun levenskwaliteit verbetert.

  • Coaching van micro-ondernemers door Belfius-vrijwilligers

   Microkrediet

   Gedurende meer dan tien jaar hebben zo’n dertig actieve of (brug)gepensioneerden medewerkers micro-ondernemers gecoacht op het terrein en kredietcomités bijgewoond.

  • Helping Hands

   Helping Hands

   Deze wedstrijd richtte zich tot de Belfius-medewerkers die zich als vrijwilliger inzetten in een sociale vzw. Zeven jaar lang heeft de Foundation in totaal een zeventigtal solidariteitsverenigingen gesteund.

  • Het project “Spring Eens Binnen” van het Rode Kruis

   Spring eens binnen

   Dit project van het Rode Kruis draaide rond huisbezoeken van vrijwilligers aan vereenzaamde bejaarden, om hen uit hun isolement te halen. Het kreeg drie jaar lang steun van de Foundation.


 2. Steun aan ziekenhuispatiënten

  • Colour Your Hospital

   Color your hospital

   Zes jaar lang steunde de Foundation eerst de palliatieve-zorgeenheden van Belgische ziekenhuizen. Daarna werd het actieterrein uitgebreid tot alle ziekenhuisdiensten via haar oproep tot projecten Colour Your Hospital. De acht edities van deze wedstrijd bekroonden bijna 200 ziekenhuisdiensten. Ze kregen een gift tot 10.000 euro om een project te realiseren dat de levenskwaliteit van de ziekenhuispatiënt verbetert. Elk jaar gaven tientallen personeelsleden van Belfius zich op als vrijwilliger om met veel enthousiasme in een van de prejury’s van Colour Your Hospital te zetelen. Zo is de Foundation veertien jaar lang aanwezig geweest in de ziekenhuiswereld.

Dezelfde maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar anders

Het einde van de Foundation betekent uiteraard niet dat Belfius solidariteitsinitiatieven de rug toekeert. De solidariteit blijft bestaan, maar wordt voortaan anders ingevuld: via de steun aan enkele grote goede doelen en strategische partnerships op lange termijn. Partnerships die in de lijn liggen van de kernopdracht van Belfius: de motor van de Belgische economie en samenleving zijn. Ze dienen drie doelen:

 1. kansen geven aan wie minder geluk heeft via de solidariteitsacties Rode Neuzen Dag in Vlaanderen, Viva for Life in Wallonië en de Special Olympics Belgium.
 2. Belgisch talent steunen: Belfius is partner van het BOIC, hoofdsponsor van de Koninklijke Belgische Hockey Bond, en steunt het jonge talent van voetbalclubs Brugge, Anderlecht en Charleroi.
 3. Kunst naar het grote publiek brengen: Belfius stelt zijn kunstcollectie regelmatig open voor het grote publiek. Het organiseert elk jaar een tentoonstelling in de Belfius Art Gallery en voert een dynamisch beleid wat het uitlenen van werken betreft.

Meer weten over het maatschappelijk engagement van Belfius?

Lees de pagina Maatschappelijk engagement van Belfius