De strijd tegen eenzaamheid

Eén op twee ouderen in België voelt zich eenzaam. Hun sociaal isolement heeft velerlei oorzaken: verlies van de partner, geografische spreiding van de kinderen, gezondheidsproblemen... Vrijwilligers van het Rode Kruis bieden hulp aan kwetsbare en eenzame ouderen.

Partnership met het Rode Kruis (“Spring eens binnen”)

Belfius Foundation steunt sinds begin 2017 het programma “Spring eens binnen” van het Rode Kruis-Vlaanderen. Belfius Foundation heeft voor deze partner gekozen voor zijn lange ervaring met sociale langetermijnprojecten op nationaal vlak. In het kader van “Spring eens binnen” volgen de vrijwilligers een opleiding en worden ze omkaderd door professionele begeleiders van het Rode Kruis.

Wat is “Spring eens binnen”?

Het doel van het programma is de eenzaamheid van ouderen terug te dringen aan de hand van bezoeken thuis of in het rusthuis. 

De vrijwilligers doen geen huishoudelijke taken, maar delen gezellige momenten. Samen de krant lezen, een babbeltje bij de koffie, hulp bij de boodschappen, samen naar de markt, zich veilig voelen enzovoort. Het Rode Kruis organiseert ook groepsactiviteiten om ouderen te herwaarderen en hun sociale herintegratie te bevorderen. 

De effecten op termijn zijn een merkbare verbetering van de fysische en psychische gezondheid van de begunstigden (vb. stoppen met inname van anti-depressiva…). 

Via dit engagement wil Belfius Foundation helpen om eenzame en kwetsbare ouderen te herintegreren in de maatschappij.