Vrijwilligerswerk

Volunteers Content

De essentie van solidariteit is de vastberadenheid en de toewijding van de mensen die zich engageren. Daarom stelt Belfius Foundation sinds zijn oprichting de personeelsleden van Belfius voor om zich in te zetten als vrijwilliger.

Onze medewerkers

De medewerkers van Belfius Bank kunnen zich voor de stichting inzetten voor het sociaal microkrediet. Concreet gaat het om medewerkers van Belfius die Hefboom en Crédal helpen door verschillende vrijwilligerstaken op zich te nemen: coachen van de micro-ondernemers, deelnemen aan kredietcomités, opstellen van microkredietdossiers.

Belfius Foundation kan rekenen op gemiddeld twintig vrijwilligers die hun kennis, tijd en sociale reflex ten dienste stellen van het sociaal microkrediet.

Getuigenissen van onze vrijwilligers

"Mijn belangrijkste motivatie was mij nuttig maken. Ik begeleid de zelfstandigen bij het opstarten van hun activiteit, na de toekenning van hun microkrediet: ik help met de commerciële strategie, geef advies over de regelgeving, help bij het opstellen van financiële tabellen,... Ik werk er gemiddeld 2 dagen per maand aan. Een heel verrijkende ervaring zowel op menselijk als op professioneel vlak. Je krijgt onmiddellijk erkenning voor je werk."
Valérie Delrue

"Iedereen beschikt over specifieke competenties. Vaak hebben wij wat tijd om ze op een waardevolle en altruïstische manier te benutten. Ik luister naar de kersverse ondernemers en geef hen advies. De bedoeling is de micro-ondernemer zoveel mogelijk kansen te bieden zodat zijn nieuwe onderneming blijft voortbestaan."
Dominique Deltour

"Ik was gemotiveerd om daadwerkelijk mee te werken aan het innoverende verhaal van de microkredieten. Dat is actie: je doet daadwerkelijk iets, je geeft een steuntje in de rug, je neemt verantwoordelijkheid op en je draagt je steentje bij. Het is geen liefdadigheid, je biedt een oplossing voor reële behoeftes en je geeft nieuwe toekomstperspectieven. Er is wederzijds veel respect tussen de vrijwilliger en de micro-ondernemer."
Dirk Van Huychem

Contact

Steun vragen

Wilt u Belfius Foundation steun vragen voor uw vereniging?

Meer info