Het welzijn van de ziekenhuispatiënt

Hospitals Content

Sinds 2006 steunt de stichting projecten die gericht zijn op het welzijn van de ziekenhuispatiënt. Aanvankelijk concentreerde de stichting zich op palliatievezorgeenheden (tot 2011), maar vandaag zet ze zich in voor alle ziekenhuisafdelingen.

Colour Your Hospital

De stichting richt zich sinds 2012 tot ziekenhuizen via zijn jaarlijkse projectoproep Colour Your Hospital.

Voor wie?

Voor alle ziekenhuisteams in België (algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen): artsen, hoofdverplegers, verplegers, psychologen, sociaal assistenten,...

Doel van de wedstrijd?

U het budget schenken waarmee u uw projecten rond het welzijn, het comfort en de levenskwaliteit van de ziekenhuispatiënt kunt realiseren. Een voorbeeld: de herinrichting van lokalen, de aankoop van niet-medisch materiaal, projecten die het bezoek van familie en vrienden vergemakkelijken, enz.

Bekijk enkele van onze projecten op de pagina Verwezenlijkingen

Praktisch

Belfius Foundation laat ziekenhuisdiensten projecten voorleggen waarvoor ze een maximumbedrag van 10.000 euro per project kunnen krijgen. Colour Your Hospital bekroont elk jaar een twintigtal winnaars.

Zes jaar in de bres voor de palliatievezorgeenheden

Tussen 2006 en 2011 heeft de stichting een 50-tal projecten op de palliatievezorgeenheden van ziekenhuizen gefinancierd. Dankzij het mecenaat van de stichting kon een vijftigtal materiële projecten worden gerealiseerd die de kwaliteit van het levenseinde van de patiënten verbeteren of hun familieleden een hart onder de riem steken.

“Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden”, zei Cecily Saunders, die na de Tweede Wereldoorlog mee aan de wieg stond van palliatieve zorg in Groot-Brittannië. Solidariteit met de stervende medemens is een diepmenselijke eigenschap. Dergelijke gebaren verbeteren de levenskwaliteit van de terminale patiënt en zijn familie en vergroten hun autonomie.

De projecten die de stichting heeft ondersteund, hadden dus betrekking op alle aspecten van palliatieve zorg: pijnbestrijding, mantelzorg, psychologische, sociale en spirituele ondersteuning, … De zieke en zijn naasten stonden daarbij altijd centraal.

De begeleiding en de zorg voor de patiënt van wie het levenseinde nadert, vergen een doorgedreven specialisatie en belangrijke investeringen in mensen, apparatuur, uitrusting en infrastructuur. Daar wou de stichting aan meehelpen.

Deze projectoproep is nu geïntegreerd in het grootschaligere ‘Colour Your Hospital’, dat bedoeld is voor alle ziekenhuisafdelingen. Palliatievezorgeenheden kunnen nog steeds projecten voor deze wedstrijd indienen.

Voorbeelden van projecten gefinancierd tussen 2006 en 2011

Contact

Steun vragen

Wilt u Belfius Foundation steun vragen voor uw vereniging?

Meer info